• Hals

  Vådere og vildere

  Hals Mose er flere tusinde år gammel. Men mosen har i dag åndenød. Opdyrkning, dræning, gødskning og sprøjtning har presset naturen tilbage. Det har Den Danske Naturfond og Aalborg Kommune besluttet at gøre noget ved.

  Den Danske Naturfond og Aalborg Kommune har nu afsluttet første fase af genopretningen af Hals Mose, der for en stor del var tørlagt på grund af landbrugs- og skovdrift.
  Udledningen af vand fra mosen er nu stoppet fra 230 Ha., og dermed er udledningen af 2.263 tons CO2 ligeledes stoppet.
  Genopretningen vil være til gavn for biodiversiteten og give plads til mange af vores truede arter i Hals Mose, som blandt andet huser en af landets sidste store sumpbirkeskove. Tranen yngler i Hals Mose og kongeørnen, der yngler i nærheden, forventes at få gode jagtområder i mosen. Den sjældne Gulhornet Uglespinder (Birkespinder) er i år fundet i Mosen samt Sørgekåbe, – en af de største dagsommerfugle i Danmark.
  Hals Mose er nu genåbnet og det er igen muligt at færdes på de anlagte veje i mosen. 

  Sidst jeg var her lå der en gård i baggrunden af ovenstående foto. En gård som blev drevet af to unge piger. De havde heste og både opdrættede og trænede egne og andres heste. Nu er der kun et par enkelte mursten tilbage, der viser at der engang har ligget et hjem, en arbejdsplads.

  Allerede ved indkørslen til mosen kan man se noget er i gang. Jeg plejer blot at smide min bil i siden af grusvejen, men nu er der etableret p-plads. Fra p-pladsen går en ny sti ind i mosen og vi fik gået en dejlig tur.

  Endnu er stedet præget af, at der er noget naturgenopretning i gang, men jeg er sikkert på, at det bliver et fantastisk, vådere og vildere sted i løbet af de næste par år.

  Og så håber jeg at de to piger og deres heste har fundet et nyt vidunderligt sted at være.

 • Hals

  Jeg har spist min sidste manitobabolle

  I morgen lørdag er strømmen billig – gennemsnitsprisen er 64 øre pr. kWh og kl. 14 er den helt nede på 2 øre (ren strømpris).

  Jeg skal have gang i alle de dyre maskiner, så der er rent tøj og til en uge, hvor strømmen garanteret igen er skyhøj.

  Det er ikke alle, der kan klare de dyre energiregninger.

  I dag lukkede byens bageri. Helt uventet. De kunne ikke klare de store råvare- og energiprisstigninger. Det er et kæmpe tab for vores lille by. Jeg vil tro, at vi nu har 25-30 km til nærmeste bageri.

  Jeg har været fast aftager af deres dejlige rugbrød og alle weekendmorgener har jeg hentet et par lækre manitobaboller. Og hvem skal nu levere kagemænd og -koner, lagkager, varme hveder, nytårskransekagen…

  En anden af vore små butikker har reduceret deres åbningstider – også for at spare på energien.

  Jeg har en alder, så jeg kan huske oliekrisen og de bilfrie søndage i 1973-74. Som barn var det fedt. Vi kørte på rulleskøjter med af Hadsundvej bakken. På kørebanen. Byen blev en stor legeplads, hvor vi kunne færdes alle steder uden formaninger om at passe på trafikken. Om de voksne synes det var lige så fedt, tror jeg ikke. Mon ikke de har haft samme bekymringer, som vi sidder med i dag!?! Jeg tror det.

 • Hals

  Hørt hos bageren

  Foran mig står en ældre mand i cowboybukser (jeans bruger vi ikke i Hals) med seler og i træsko. Det er helt sikkert en lokal.

  Han beder om et hjemmebagt rugbrød skåret i skiver.

  Det er det for varmt til at blive skåret, siger den unge pige bag disken.

  Jo, men jeg plejer at få endeskiven og så henter jeg det senere, svarer han.

  Pigen måber som kun en teenager kan.

  Ud fra baglokalet kommer en af de mere erfarne piger, som hurtigt forklarer, at det er helt normal procedure. Hun skal bare skære endeskiven af, give manden den og så henter han det skiveskårene rugbrød senere på dagen.

  Hun beder om hans navn.

  Det er Stines farfar, svarer han og forlader butikken.

  Pigen bag disken måber for alvor, mens resten af butikken klukker.

  Det er kun i Hals, det kan ske!

 • Hals

  Regn regn regn

  I går fik vi en flyer postkassen fra det lokale vandværk:

  Totalt vandingsforbud året rundt
  Overtrædelse medfører 1. gang en afgift på kr. 1000
  Gentagne overtrædelser kan medføre afbrydelse af vandforsyningen

  Hverken på vandværkets hjemmeside eller Aalborg Kommunes hjemmeside kunne jeg findet noget om denne regel.

  Normalt blander jeg mig ikke i den lokale debat på Facebook, men det her stillede jeg spørgsmålstegn ved.

  Jeg fik også svar fra Vandværket. Det viser sig, at der er noget, der hedder Vandforsyningslovens og Normalregulativet for vandforsyning. Det burde de nok henvise til på deres hjemmeside inden de husstandsomdeler sådan en flyer.

  Jeg godtager, at de har lov til at forbyde vanding, men jeg vil stadig anfægte deres ret til at pålægge en ekstra afgift og lukke for vandforsyningen

  § 51. Vand fra en almen vandforsyning må, bortset fra brand eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængder end tilladt af den almene vandforsyning. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd skal undgås. Vand, der er forbrugt eller gået til spilde som nævnt ovenfor, kan forlanges betalt af ejendommens ejer, således at vandmængden om nødvendigt fastsættes efter anlæggets skøn.

  § 84. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
  1) overtræder § 14 a, stk. 2, § 18, stk. 1, § 26, stk. 1, § 33, stk. 1, § 50, § 51, stk. 1, eller § 78, stk. 3, 1. og 2. pkt.,

  Som jeg læser det, er det en lovovertrædelse og ikke en ekstra afgift vandværket kan udstikke, men jeg gider ikke diskutere med dem.

  Det vedrører i øvrigt heller ikke mig.

  Jeg er sådan en, der samler regnvand og vander med det. Sætter jeg en sjælden gang vandslangen til, så er det kun for at vande min krukker. Græs og bede må klare sig, som det nu bedst kan.

  I dag er vanding ikke nødvendigt. Og sikkert heller ikke i morgen.

  Regn, regn og atter regn er der på programmet sammen med indendørs sysler.

 • Hals

  Hjørnet af land

  Der er mange pudsige stedbetegnelser her i området. Trekantskoven, Præstens Plantage, Borgmestermolen, Mallorca og i aftes har jeg så været ude ved Hjørnet af land.

  En dejlige travetur ad stien mellem fjorden og golfbanen (hvor jeg havde lejlighed til at studere ‘moden’ for 60+ golfere… ternede bermudashorts og solskygge!!!)

  Vi endte helt ude ved de gamle tysker bunkere – Hjørnet af land.

  Intet på Google har kunnet opklare, hvordan stedet fik det navn, så jeg overvejer at skrive til biblioteksvagten – de har tidligere kunne grave sjove informationer frem.

  Svaleungerne sad over alt derude og ventede på mad. Det er ret fantastisk at se forældrene fodre flyvende – desværre blev denne her forstyrret (af os) og jeg nåede derfor ikke at fange fodringen med kameraet, men som det ses har den lige fået, hvad der kunne ligne, et stankelben.

 • Bob D,  Fransk Bulldog,  Hals

  Yndlingsselskab ♥

  Lørdag er ugens eneste dag, hvor der der bare står ‘mig’ på kalenderen. Jeg fastholder, at den ene af weekendens dage helt og holdent er til, hvad jeg har lyst til, hvor jeg ikke ‘skal’ noget.

  I dag blev fridagen tilbragt i selskab med Poden og vores to hunde. Ved stranden.

  I Nordjylland holdes der først vinterferie i uge 8, så der var endnu ikke mennesker hverken i sommerhusene eller på stranden.

  Vi travede en tur, satte os i klitterne en times tid og mærkede solen på næsen.

  Det føltes nærmest som forår selvom vi kun er midt i februar.

  Bob kan næsten ikke være i sin lille krop af bar glæde over legekammeraten Jack.

  Om det er gensidigt, tvivler jeg lidt på 🙂

  De nød stranden og hinanden, og jeg er ret overbevist om, at det bliver en stille aften i både Hals og Tylstrup.

 • Bob D,  Fransk Bulldog,  Hals

  Fri-yay

  Reservetanken lyser rødt, når vi rammer fredag – og behovet for genoptankning er stort.

  Det er her – ved havet – jeg fylder energi på.

  Når vi går derude er jeg 100% tilstede.

  Lige der.

  Tanker om job og hverdagens trivialiteter er meget langt væk.

  Det er dét, det her sted kan!

 • Hals,  I haven

  Det skulle jeg aldrig ha’ gjort

  Jeg overgjorde havearbejdet i dag med det resultat jeg min skulder er helt ødelagt.

  På den anden side af gaden var en havemand i gang med at klippe hæk og jeg tog mig den frihed at spørge om han også gad tage mit hækafklip med på genbrugspladsen. Det gjorde han. Det er unægtelig nemmere at losse på en trailer end at fylde den ene sæk efter den anden og fragte det i iGoen.

  Det var ellers ikke meningen, at jeg selv skulle klippe hæk i år og det skulle jeg så heller ikke ha’ gjort. Men muligheden for at få fragtet affaldet nemt væk kunne jeg ikke lade gå fra mig og så kastede jeg mig ud i det.

  Der skulle også slås græs og kantes og luges og fejes og så var det pludselig for meget for mit gamle +50 skrog.

  Det er møg irriterende, at den skulder konstant er en begrænsning for min udfoldelse – der er mange ting man ikke kan, når det ikke er muligt at løfte armen over skulderhøjde!

  Søndag forventer jeg at komme hviledagen i hu!

 • Hals,  Tour de France

  Og hvert sogn sine trolde

  Tour de France venter lige om hjørnet – vi har pumpet cyklerne og meldt vores hold til årets sommerleg på kontoret.

  Jeg stiller i år med holdet NedeMette og satser på, at mine konkurrenter kun kommer til at se mine baghjul. Eller noget.

  Møller herover blev ikke udtaget til holdet i år selvom jeg tror, at han bruger lige så meget tid på den cykel som Tourrytterne.

  Tempoet er dog et lidt andet.

  Han er altid i blå busseronne, kasket og ses aldrig uden en håndrullet smøg hængende i munden. Han standser kun når smøgen er røget og der skal rulles en ny.

  Alle små byer – også Hals – har deres samling af særlinge. Møller er en dem.

  Jeg har ikke boet længe nok i Hals til at kende dem alle sammen, men i hvert fald er der Bus Harald, Øko damen, Cykel Bent og dennes bror Møller, som altså nærmest bor på den cykel.

  Øko damen er omgæret med så mange historier, at man ikke aner hvad man skal tro. Det er alt fra, at hun er hjemløs til, at hun er millionær.

  Hun er til den sære side, det er ganske vist.

  Men hvem er ikke det 🙂