Vådere og vildere

Hals Mose er flere tusinde år gammel. Men mosen har i dag åndenød. Opdyrkning, dræning, gødskning og sprøjtning har presset naturen tilbage. Det har Den Danske Naturfond og Aalborg Kommune besluttet at gøre noget ved.

Den Danske Naturfond og Aalborg Kommune har nu afsluttet første fase af genopretningen af Hals Mose, der for en stor del var tørlagt på grund af landbrugs- og skovdrift.
Udledningen af vand fra mosen er nu stoppet fra 230 Ha., og dermed er udledningen af 2.263 tons CO2 ligeledes stoppet.
Genopretningen vil være til gavn for biodiversiteten og give plads til mange af vores truede arter i Hals Mose, som blandt andet huser en af landets sidste store sumpbirkeskove. Tranen yngler i Hals Mose og kongeørnen, der yngler i nærheden, forventes at få gode jagtområder i mosen. Den sjældne Gulhornet Uglespinder (Birkespinder) er i år fundet i Mosen samt Sørgekåbe, – en af de største dagsommerfugle i Danmark.
Hals Mose er nu genåbnet og det er igen muligt at færdes på de anlagte veje i mosen. 

Sidst jeg var her lå der en gård i baggrunden af ovenstående foto. En gård som blev drevet af to unge piger. De havde heste og både opdrættede og trænede egne og andres heste. Nu er der kun et par enkelte mursten tilbage, der viser at der engang har ligget et hjem, en arbejdsplads.

Allerede ved indkørslen til mosen kan man se noget er i gang. Jeg plejer blot at smide min bil i siden af grusvejen, men nu er der etableret p-plads. Fra p-pladsen går en ny sti ind i mosen og vi fik gået en dejlig tur.

Endnu er stedet præget af, at der er noget naturgenopretning i gang, men jeg er sikkert på, at det bliver et fantastisk, vådere og vildere sted i løbet af de næste par år.

Og så håber jeg at de to piger og deres heste har fundet et nyt vidunderligt sted at være.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *