Regn regn regn

I går fik vi en flyer postkassen fra det lokale vandværk:

Totalt vandingsforbud året rundt
Overtrædelse medfører 1. gang en afgift på kr. 1000
Gentagne overtrædelser kan medføre afbrydelse af vandforsyningen

Hverken på vandværkets hjemmeside eller Aalborg Kommunes hjemmeside kunne jeg findet noget om denne regel.

Normalt blander jeg mig ikke i den lokale debat på Facebook, men det her stillede jeg spørgsmålstegn ved.

Jeg fik også svar fra Vandværket. Det viser sig, at der er noget, der hedder Vandforsyningslovens og Normalregulativet for vandforsyning. Det burde de nok henvise til på deres hjemmeside inden de husstandsomdeler sådan en flyer.

Jeg godtager, at de har lov til at forbyde vanding, men jeg vil stadig anfægte deres ret til at pålægge en ekstra afgift og lukke for vandforsyningen

§ 51. Vand fra en almen vandforsyning må, bortset fra brand eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængder end tilladt af den almene vandforsyning. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd skal undgås. Vand, der er forbrugt eller gået til spilde som nævnt ovenfor, kan forlanges betalt af ejendommens ejer, således at vandmængden om nødvendigt fastsættes efter anlæggets skøn.

§ 84. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
1) overtræder § 14 a, stk. 2, § 18, stk. 1, § 26, stk. 1, § 33, stk. 1, § 50, § 51, stk. 1, eller § 78, stk. 3, 1. og 2. pkt.,

Som jeg læser det, er det en lovovertrædelse og ikke en ekstra afgift vandværket kan udstikke, men jeg gider ikke diskutere med dem.

Det vedrører i øvrigt heller ikke mig.

Jeg er sådan en, der samler regnvand og vander med det. Sætter jeg en sjælden gang vandslangen til, så er det kun for at vande min krukker. Græs og bede må klare sig, som det nu bedst kan.

I dag er vanding ikke nødvendigt. Og sikkert heller ikke i morgen.

Regn, regn og atter regn er der på programmet sammen med indendørs sysler.

2 Comments

  • Mette L

    Jeg kørte hele vejen fra Sønderborg og hjem til Hovedstaden i går eftermiddags, i regn, regn, og atter regn. Det er altså trættende i længden, at køre i så meget regn.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *